CO COM

corporate communications
Werbeagentur s.r.o.

Ľudí a podniky ako aj projekty a opatrenia v oblasti integrovanej komunikácie, marketingu a reklamy sprevádzajú a podporujú naši kvalifikovaní pracovníci. Odborná starostlivosť a kontrola aj v detailných aspektoch môže byť týmto spôsobom profesionálne a hospodárne zastúpená.

Aj v mene a na účet agentúr je o klientov a projekty seriózne a lojálne postarané.


coaching@cocom.sk