CO COM

corporate communications
Werbeagentur s.r.o.

Stredobodom prác firmy cocom je koncept. My vypracúvame výlu?ne individuálne, úplné komunika?né stratégie pre podniky, produkty a služby pod aspektami integrovanej komunikácie. 

Analytické spôsoby procesov, cielené rešerše a kreatívne, sú?inné riešenia pod?a kritérií strategického plánovania sú základ?ou partnerskej práce s a pre našich klientov.

Výsledkom sú strategické koncepty s konkrétnym prispôsobením sa definovaným úlohám, efektívne, hospodárne a úspešne.

cocom@cocom.sk