CO COM

corporate communications
Werbeagentur s.r.o.

cocom - agentúra pre úspešnú integrovanú komunikáciu, od nezamenite?nej myšlienky cez individuálnu koncepciu k perfektnému presadeniu.

Orientujeme sa na individuálne potreby našich zákazní­kov. Analyzova? existujúce situácie, vyvinú? konkrétne stratégie a efektívne a ú?elne prekomunikova? za daných podmienok to je naša cesta.
Ponúkame ucelené riešenia alebo odsúhlasí­me špecifické aktivity na už jestvujúce koncepcie.

cocom@cocom.sk